KONTAKTIRAJ NAS
0041 (0) 91 682 70 21
Certifikati USMAF

Certifikati USMAF

Roba sa poreklom iz zemalja koje su izvan EU pri uvozu u Italiju podleže sanitarnoj kontroli koju vrše nadležne službe: sanitarna inspekcija za primorski saobraćaj, vazdušni saobraćaj i prigranična sanitarna služba.

Kao završni dokument kontrole nadležna služba izdaje dozvolu za uvoz: DCE- Documento comune di Entrata, za namirnice i NOS-Nulla Osta Sanitario u slučaju druge vrste robe.

Vrste robe:

- živežne namirnice
- odredjene vrste robe koje dolaze u kontakt sa živežnim namirnicama
- odredjene vrste robe koje dolaze u kontakt sa ljudskom kožom U slucaju odredjenih masina zajedno sa uvoznom dokumentacijom neophodna je i deklaracija o konformnosti CE proizodjaca ili uvoznika u CEE.

U slucaju ziveznih namirnica neophodan je sastav proizvoda (etiketa). Naša firma preuzima na sebe obavljanje kompletne procedure i oslobadja klijente svih preokupacija.

Naše usluge


Štitimo vaše poslovne informacije

Trans-Service SA posluje u oblasti carinskih usluga više od trideset godina i radi u potpunom poštivanju privatnosti zaštitom vaših osetljivih komercijalnih i industrijskih podataka. Uvek smo neutralni, naša poštenost o rukovanju informacija o vašim kupcima ili kljentima je garantovana pouzdanost i kvalitet.
Podaci koje pružate obrađuje Trans-Service SA u skladu sa zakonom i objelodanjenju samo uz vašu dozvolu.