KONTAKTIRAJ NAS
0041 (0) 91 682 70 21
Certifikacioni sistem Traces

Certifikati TRACES (Švajcarska i UE)

 

Obavljamo za naše klijente zahteve za izdavanje cetifikata TRACES u vezi sa uvozom/tranzitom u Švajcarsku odredjene vrste robe za koju je potrebna ova autorizacija.

TRACES’ je sistem za kontrolisanje uvoza u UE i Švajcarsku životinja, semena i embriona, živežnih namirnica i biljaka koje dolaze iz zemalja koje su izvan ovih oblasti.

Postoje dve vrste ovog certifikata:

- certifikat DVCE: proizvodi životinjskog porekla ili samih životinja
- certifkat fito-sanitarni: proizvodi biljnog porekla

Naše usluge


Štitimo vaše poslovne informacije

Trans-Service SA posluje u oblasti carinskih usluga više od trideset godina i radi u potpunom poštivanju privatnosti zaštitom vaših osetljivih komercijalnih i industrijskih podataka. Uvek smo neutralni, naša poštenost o rukovanju informacija o vašim kupcima ili kljentima je garantovana pouzdanost i kvalitet.
Podaci koje pružate obrađuje Trans-Service SA u skladu sa zakonom i objelodanjenju samo uz vašu dozvolu.