KONTAKTIRAJ NAS
0041 (0) 91 682 70 21
Carinski magacin

Javni carinski magacini 

Javnim carinskim magacinima, koji su autorizovani i kontrolisani od strane carinske uprave AFD.
Ova procedura uvozniku nudi mogućnost da uskladišti uveženu robu (i kada nije u njegovom vlasništvu) sa velikom prednošću da roba ostane uskladištena pod režimom tranzita bez obaveze plaćanja uvoznih taksi i poreza.

Sve pošiljke moraju najprije da budu najavljene carini, a zatim u skladu sa procedurom uredno inventarisane, provodeći postupak od naše strane u skladu sa svim carinskim propisima.

Ostale značajne prednosti ovog postupka su:

- Obustavljanje plaćanja carinskih dadžbina na neodredjeno vreme
- Takse vezane za uvozno carinjenje mogu da budu plaćene tek po isteku skladištenja
- Unutrašnja carina: roba ne treba da bude prijavljena u drugim carinskim ispostavama, ma direktno u našem autorizovanom magacinu
- Velika prednost za logistiku: Vaša roba je na raspolaganju odmah i direktno, sa značajnim olakšicama u smislu uskladištenja i distribucije.

Kontaktirajte nas bez oklevanja za sve bliže informacije u vezi sa odvijanjem ove procedure

Naše usluge


Štitimo vaše poslovne informacije

Trans-Service SA posluje u oblasti carinskih usluga više od trideset godina i radi u potpunom poštivanju privatnosti zaštitom vaših osetljivih komercijalnih i industrijskih podataka. Uvek smo neutralni, naša poštenost o rukovanju informacija o vašim kupcima ili kljentima je garantovana pouzdanost i kvalitet.
Podaci koje pružate obrađuje Trans-Service SA u skladu sa zakonom i objelodanjenju samo uz vašu dozvolu.