KONTAKTIRAJ NAS
0041 (0) 91 682 70 21
Carnet ATA

Carnet ATA

 

U mogućnosti smo da vam pružimo sve usluge vezane za Karnet ATA i da zatražimo izdavanje u vaše ime. Da li znate šta je Karnet ATA i čemu služi?

Karnet ATA je carinski dokument koji vam daje mogućnost da privremeno i bez plaćanja poreza unesete odredjenu robu u zemlju koja nije zemlja porekla i da je nakon toga ponovo vratite u zemlju porekla.

Izdavanje Karnet-a ATA od strane Privredne komore vam daje mogućnost da imate globalnu garanciju i oslobadja vas obaveze da obezbedjujete posebnu garanciju pri svakom pojedinačnom carinskom prelazu u različitim zemljama.

Uslovi za koristenje Karnet-a ATA su sledeći:
- odredišna zemlja je pristupila konvenciji za korištenje Karnet-a ATA
- moguća vrsta robe: ekspozicioni ili profesionalni material i robni uzorci
- nije dozvoljen za materijal koji treba da bude doradjen ili repariran
- material mora da bude prepoznatljiv

Rok važenja Carnet-a ATA: 1 godina

Produžetak roka važnosti može da bude zatražen do 30 dana pre isteka.

Naše usluge


Štitimo vaše poslovne informacije

Trans-Service SA posluje u oblasti carinskih usluga više od trideset godina i radi u potpunom poštivanju privatnosti zaštitom vaših osetljivih komercijalnih i industrijskih podataka. Uvek smo neutralni, naša poštenost o rukovanju informacija o vašim kupcima ili kljentima je garantovana pouzdanost i kvalitet.
Podaci koje pružate obrađuje Trans-Service SA u skladu sa zakonom i objelodanjenju samo uz vašu dozvolu.